Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Sunrise City 05/01/24 Đọc thêm 0 Bình luận

Diện tích là một đại lượng vật lý đo lường kích thước hai chiều của một vật thể. Trong xây dựng, diện tích được sử dụng để tính toán lượng vật liệu cần thiết, chi phí xây dựng và các yếu tố khác. Có nhiều cách khác nhau để tính diện tích, tùy thuộc vào hình dạng của vật thể cần đo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính mét vuông cho các đối tượng phổ biến trong xây dựng như phòng, sàn nhà, tường, cửa và các công trình xây dựng khác.

Cách tính mét vuông

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Để tính diện tích của một vật thể, chúng ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể. Tuy nhiên, nếu vật thể có hình dạng không đều, ta cần phải chia nó thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đây là một số ví dụ cụ thể về cách tính mét vuông cho các đối tượng khác nhau.

Cách tính mét vuông phòng

Để tính diện tích của một căn phòng, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của căn phòng. Nếu căn phòng có hình dạng không đều, chúng ta có thể chia căn phòng thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của căn phòng.

Ví dụ: Một căn phòng có chiều dài là 5m và chiều rộng là 4m. Vậy diện tích của căn phòng này sẽ là 5m x 4m = 20m2.

Tuy nhiên, nếu căn phòng có hình dạng không đều như trong hình bên dưới, ta cần phải chia căn phòng thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của căn phòng.

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Ví dụ: Trong hình trên, ta có thể chia căn phòng thành hai hình chữ nhật và một hình tam giác. Diện tích của hình chữ nhật bên trái là 3m x 4m = 12m2, hình chữ nhật bên phải là 2m x 4m = 8m2 và hình tam giác là 1m x 2m / 2 = 1m2. Vậy diện tích tổng thể của căn phòng này sẽ là 12m2 + 8m2 + 1m2 = 21m2.

Cách tính mét vuông sàn nhà

Để tính diện tích sàn nhà, ta cũng cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Tuy nhiên, nếu sàn nhà có các hình dạng không đều, ta cần chia sàn nhà thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của sàn nhà.

Ví dụ: Một sàn nhà có chiều dài là 10m và chiều rộng là 8m. Vậy diện tích sàn nhà này sẽ là 10m x 8m = 80m2.

Tuy nhiên, nếu sàn nhà có hình dạng không đều như trong hình bên dưới, ta cần phải chia sàn nhà thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của sàn nhà.

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Ví dụ: Trong hình trên, ta có thể chia sàn nhà thành hai hình chữ nhật và một hình tam giác. Diện tích của hình chữ nhật bên trái là 4m x 6m = 24m2, hình chữ nhật bên phải là 2m x 6m = 12m2 và hình tam giác là 2m x 2m / 2 = 2m2. Vậy diện tích tổng thể của sàn nhà này sẽ là 24m2 + 12m2 + 2m2 = 38m2.

Cách tính mét vuông tường

Để tính diện tích tường, ta cũng cần biết chiều dài và chiều cao của bức tường. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của bức tường. Nếu bức tường có các hình dạng không đều, ta cần phải chia bức tường thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của bức tường.

Ví dụ: Một bức tường có chiều dài là 5m và chiều cao là 3m. Vậy diện tích của bức tường này sẽ là 5m x 3m = 15m2.

Tuy nhiên, nếu bức tường có hình dạng không đều như trong hình bên dưới, ta cần phải chia bức tường thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của bức tường.

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Ví dụ: Trong hình trên, ta có thể chia bức tường thành hai hình chữ nhật và một hình tam giác. Diện tích của hình chữ nhật bên trái là 3m x 2m = 6m2, hình chữ nhật bên phải là 2m x 2m = 4m2 và hình tam giác là 1m x 1m / 2 = 0.5m2. Vậy diện tích tổng thể của bức tường này sẽ là 6m2 + 4m2 + 0.5m2 = 10.5m2.

Cách tính mét vuông cửa

Để tính diện tích cửa, ta cần biết chiều rộng và chiều cao của cánh cửa. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của cánh cửa.

Ví dụ: Một cánh cửa có chiều rộng là 1m và chiều cao là 2m. Vậy diện tích của cánh cửa này sẽ là 1m x 2m = 2m2.

Cách tính mét vuông xây dựng

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Trong công việc xây dựng, chúng ta cần tính toán diện tích của các bề mặt như tường, sàn, mái và các công trình khác để có thể tính toán lượng vật liệu cần thiết và chi phí xây dựng. Để tính diện tích xây dựng, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của các bề mặt đó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể.

Ví dụ: Để tính diện tích xây dựng của một công trình, chúng ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Nếu công trình có hình dạng không đều, ta cần phải chia nó thành các hình chữ nhật hoặc hình tam giác nhỏ hơn và tính diện tích của từng hình đó. Sau đó, ta cộng các diện tích này lại với nhau để có được diện tích tổng thể của công trình.

Cách tính mét vuông hình chữ nhật

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Để tính diện tích của một hình chữ nhật, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của hình chữ nhật.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều dài là 6m và chiều rộng là 4m. Vậy diện tích của hình chữ nhật này sẽ là 6m x 4m = 24m2.

Cách tính mét vuông hình tam giác

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Để tính diện tích của một hình tam giác, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau và chia cho 2 để có được diện tích tổng thể của hình tam giác.

Ví dụ: Một hình tam giác có chiều dài là 4m và chiều rộng là 3m. Vậy diện tích của hình tam giác này sẽ là 4m x 3m / 2 = 6m2.

Cách tính mét vuông đất ruộng

Cách tính mét vuông, tính diện tích phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng

Để tính diện tích đất ruộng, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của đất ruộng.

Ví dụ: Một mảnh đất ruộng có chiều dài là 20m và chiều rộng là 10m. Vậy diện tích của mảnh đất ruộng này sẽ là 20m x 10m = 200m2.

Cách tính mét vuông phòng ngủ

Để tính diện tích của một phòng ngủ, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của phòng ngủ.

Ví dụ: Một phòng ngủ có chiều dài là 5m và chiều rộng là 4m. Vậy diện tích của phòng ngủ này sẽ là 5m x 4m = 20m2.

Cách tính mét vuông tủ quần áo

Để tính diện tích của một tủ quần áo, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của tủ quần áo.

Ví dụ: Một tủ quần áo có chiều dài là 2m và chiều rộng là 1m. Vậy diện tích của tủ quần áo này sẽ là 2m x 1m = 2m2.

Cách tính mét vuông gạch 60×60

Để tính diện tích của một viên gạch có kích thước 60x60cm, ta cần nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của viên gạch.

Ví dụ: Một viên gạch có kích thước 60x60cm sẽ có diện tích là 60cm x 60cm = 3600cm2 = 0.36m2.

Cách tính mét vuông bậc chéo cầu thang

Để tính diện tích của bậc chéo cầu thang, ta cần biết chiều dài và chiều cao của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau và chia cho 2 để có được diện tích tổng thể của bậc chéo cầu thang.

Ví dụ: Một bậc chéo cầu thang có chiều dài là 5m và chiều cao là 2m. Vậy diện tích của bậc chéo cầu thang này sẽ là 5m x 2m / 2 = 5m2.

Cách tính mét vuông nhà cấp 4

Để tính diện tích của một nhà cấp 4, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của nhà cấp 4.

Ví dụ: Một nhà cấp 4 có chiều dài là 10m và chiều rộng là 8m. Vậy diện tích của nhà cấp 4 này sẽ là 10m x 8m = 80m2.

Cách tính mét vuông tấm tôn

Để tính diện tích của một tấm tôn, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của tấm tôn.

Ví dụ: Một tấm tôn có chiều dài là 3m và chiều rộng là 1m. Vậy diện tích của tấm tôn này sẽ là 3m x 1m = 3m2.

Cách tính mét vuông kính

Để tính diện tích của một tấm kính, ta cần biết chiều dài và chiều rộng của nó. Sau đó, ta nhân hai giá trị này với nhau để có được diện tích tổng thể của tấm kính.

Ví dụ: Một tấm kính có chiều dài là 1m và chiều rộng là 2m. Vậy diện tích của tấm kính này sẽ là 1m x 2m = 2m2.

Kết luận

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu các cách tính mét vuông cho các bề mặt khác nhau như phòng, sàn nhà, tường, cửa, xây dựng, hình chữ nhật, hình tam giác, đất ruộng, phòng ngủ, tủ quần áo, gạch 60×60, bậc chéo cầu thang, nhà cấp 4, tấm tôn và kính. Việc tính toán diện tích là rất quan trọng trong công việc xây dựng và thiết kế nội thất, vì vậy chúng ta cần phải nắm vững các cách tính này để có thể thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc tính toán diện tích.

4.9/5 - (63 bình chọn)

Bài viết liên quan

 • Chính sách thanh toán của dự án The Felix Bình Dương ra sao?

  11:27 sáng

  Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa đến bạn vài thông tin về căn hộ The Felix…

  Sunrise City

  Đọc thêm

 • Khái niệm mới về an cư tại chung cư The Sola Park

  2:43 chiều

  Dự án The Sola Park đang là cái tên thu hút sự quan tâm khủng từ…

  Sunrise City

  Đọc thêm

 • Megahomes – Thiết kế nội thất trọn gói – Sang trọng, hiện đại, đẳng cấp

  3:06 chiều

  Trong thời đại hiện nay, Thiết kế nội thất đóng vai trò vô cùng quan…

  Sunrise City

  Đọc thêm

 • Bảo chứng giúp The Canopy Residences hút khách phía Tây Hà Nội

  5:15 chiều

  Với sự kết hợp giữa sự đẳng cấp của thương hiệu hàng đầu Singapore và…

  Sunrise City

  Đọc thêm

 • Có nên mua bàn ăn giá rẻ tại Hải Dương không?

  2:52 chiều

  Ngày càng nhiều chủ nhà có nhu cầu mua các mẫu bàn ăn giá rẻ…

  Sunrise City

  Đọc thêm

0947826686